Brand: Joerex
Code: CX202
Name: Joerex Basketball Net
Description: Nylon

 

Brand: Joerex
Code: E01   
Name: Joerex Basketball Ring
Description: With Net

 

Brand: Joerex
Code: BA28556
Name: Joerex Mini Basketball Board
Description: Wooden

 

Brand:Joerex
Code:CDB 001B   
Name:Baskatball Board with stand & ring